Prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych – na jakich zasadach można go pobierać i jak długo? Ile obecne wynosi świadczenie i kto je wypłaca? 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Komu przysługuje?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 17 kwietnia 2023

Kto ma prawo do zasiłku?

Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce to forma wsparcia finansowego, którą otrzymują osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne i spełniające określone wymagania. Jest to świadczenie pieniężne, które ma na celu pomóc osobom, które utraciły prace, w pokryciu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak mieszkanie, jedzenie, opłacanie rachunków czy zakup niezbędnych artykułów.

Aby nabyć prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych w Polsce, należy spełnić kilka wymagań, m.in.:

  1. Zarejestrować się jako bezrobotny w urzędzie pracy w ciągu 7 dni od dnia utraty pracy.
  2. Mieć odpowiedni staż pracy, czyli odpracowane co najmniej 360 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed utratą zatrudnienia (w przypadku młodszych bezrobotnych — 270 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy).
  3. Być ubezpieczonym przez określony czas w systemie ubezpieczeń społecznych.
  4. Aktualnie nie wykonywać pracy zarobkowej ani innej działalności zarobkowej (chociaż istnieją pewne wyjątki od tego wymagania).
  5. Aktywnie poszukiwać pracy i uczestniczyć w programach aktywizacyjnych zaproponowanych przez urząd pracy.
  6. Nie posiadać innych źródeł utrzymania, takich jak emerytura, renta lub zasiłek chorobowy.

Należy pamiętać, że dokładne wymagania i procedury uzyskania zasiłku dla bezrobotnych mogą się różnić w zależności od sytuacji osobistej i zawodowej wnioskującego oraz aktualnych przepisów prawnych.

Jak długo można korzystać z zasiłku?

W Polsce zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na okres do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy jeśli stopa bezrobocia na danym terenie przekroczy 150 proc. W przypadku osób, które ukończyły 50 lat lub które są zaliczane do grupy osób z niepełnosprawnościami, okres ten może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

Bezrobocie a ubezpieczenie zdrowotneBezrobocie a ubezpieczenie zdrowotneAnna Malinowska

W celu przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, osoba bezrobotna musi złożyć wniosek w urzędzie pracy przed upływem terminu wypłacania ostatniej transzy zasiłku. Wniosek ten powinien zawierać m.in. informacje o dalszych działaniach podejmowanych przez osobę bezrobotną w celu znalezienia pracy oraz o jej aktualnej sytuacji zawodowej i osobistej. Ostateczna decyzja w sprawie przedłużenia okresu wypłacania zasiłku podejmowana jest przez urząd pracy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Polsce zależy od kilku czynników, m.in. od wcześniejszych zarobków osoby bezrobotnej oraz czasu, przez który była ona ubezpieczona. Obecnie (stan na kwiecień 2023 roku) minimalna wysokość zasiłku wynosi 1100 zł brutto, a maksymalna 2900 zł brutto miesięcznie.

Czy student może mieć status osoby bezrobotnej?Czy student może mieć status osoby bezrobotnej?Martyna Kowalska

Do ustalenia wysokości zasiłku brane są pod uwagę poprzednie wynagrodzenie oraz przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał. W przypadku, gdy poprzednie wynagrodzenie osoby bezrobotnej było niższe niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce, wysokość zasiłku wynosi 80% średniego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. W przeciwnym przypadku zasiłek wynosi 75% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał.

Warto jednak pamiętać, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych może ulec zmianie w zależności od zmian przepisów prawa oraz sytuacji ekonomicznej w kraju.

 

 

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!