Dyrektywa rodzicielska i work-life balance w Kodeksie pracy. Co się zmieni?

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów Kodeksu pracy, wynikających z wprowadzenia unijnych dyrektyw tzw. rodzicielskiej i work-life balance, mające za zadanie poprawę warunków pracy na różnych płaszczyznach. Nowa ustawa wejdzie w życie 26 kwietnia. Na jakie zmiany mogą liczyć pracownicy?

Dyrektywa rodzicielska i work-life balance w Kodeksie pracy. Co się zmieni?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 21 kwietnia 2023

Zmiany propracownicze i prorodzicielskie

Dyrektywa rodzicielska zakłada poprawę warunków pracy dla rodziców lub opiekunów poprzez zwiększoną elastyczność organizacji pracy, wprowadzenie urlopu opiekuńczego, czy indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim. Zmiany mają na celu zachęcenie do równiejszego podziału opieki nad dzieckiem pomiędzy oboje rodziców. 

Opieka nad dziećmi — jakie są rozwiązania?Opieka nad dziećmi — jakie są rozwiązania?Małgorzata Łaziuk

-Tzw. dyrektywa rodzicielska ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy – poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem  rodzinnym – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dyrektywa work-life balance z kolei ma za zadanie poprawić przewidywalność i przejrzystość zatrudnienia

Nowe urlopy 

Zmiany w Kodeksie pracy zakładają wprowadzenie m.in. bezpłatnego 5 — dniowego urlopu opiekuńczego, przeznaczonego na opiekę lub wsparcie ciężko chorego bliskiego krewnego (syna, córki, matki, ojca, małżonka). Nowelizacja zapewni również możliwość zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej do dwóch dni lub do 16 godzin na rok kalendarzowy z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia za ten czas. Siła wyższa będzie rozumiana jako pilne sprawy rodzinne — wypadki lub choroby — które będą wymagały natychmiastowej obecności pracownika. 

Reforma przepisów obejmie również urlopy rodzicielskie. Prawo ojca do urlopu rodzicielskiego zostanie uniezależnione od tego, czy matka w dniu porodu była zatrudniona/ubezpieczona. Co więcej, część urlopu rodzicielskiego, tj. 9 tygodni, będzie częścią nieprzenoszalną na drugiego z rodziców, co oznacza, że oboje będą musieli skorzystać z urlopu. 

Dziewięć tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego. Zmiany w kodeksie pracyDziewięć tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego. Zmiany w kodeksie pracyMonika Świetlińska

Wprowadzony zostanie również 70% zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Aktualnie zasiłek wynosi 100% podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu, a za pozostały okres 60%. Uśredniając, obecny zasiłek macierzyński wynosi 67,3% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres urlopu rodzicielskiego. 

Zmiany w umowach o pracę

Najważniejszą zmianą wynikającą z dyrektywy work-life balance jest przyznanie prawa pracownikowi do równoległego zatrudnienia — oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł zabronić pracownikowi pracy w innym miejscu.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?Anna Petynia-Kawa

Ustawa zapewni także pracownikowi, który przepracował co najmniej 6 miesięcy, prawo do złożenia wniosku o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony i otrzymania pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w terminie do jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.

Warunki zatrudnienia pracownika będą musiały być uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące m.in. szkoleń zapewnianych przez pracodawcę oraz wymiaru płatnego urlopu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!