Refundacja szczepionek przeciw COVID-19 jak w przypadku grypy

Szczepienia przeciwko COVID-19 miały być płatne od października. Tymczasem od dłuższej chwili w tym temacie nie mieliśmy żadnych informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Kilka dni temu zapytaliśmy resort o tę kwestię, również dlatego, że pytali nas o to nasi czytelnicy. Mamy odpowiedź.

Refundacja szczepionek przeciw COVID-19 jak w przypadku grypy
 • Monika Świetlińska
 • /
 • 14 października 2021

Szczepienia nie będą bezpłatne przez cały czas

- Obecnie szczepienia przeciwko COVID są bezpłatne - przekazała nam Katarzyna Kubicka-Żach z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Resort zakładał, o czym już pisaliśmy, że od tego miesiąca miały nastąpić zmiany w tym zakresie. 

Płatne szczepionki od października? Ile będą kosztować?Płatne szczepionki od października? Ile będą kosztować?Monika Świetlińska

Jeszcze we wrześniu Adam Niedzielski zapewniał: - Na razie mówimy o tym, że szczepienia będą bezpłatne do końca września, a później będziemy rozmawiali, co dalej. Nie mówimy o cenie preparatu, tylko cenie usługi szczepienia.

14 października od Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy taką informację: "Ministerstwo Zdrowia zakłada w przyszłości rozwiązania polegające na wprowadzeniu rozróżnienia na grupy pacjentów, którzy będą mieli bezpłatny dostęp do szczepień przeciwko COVID oraz grupy, dla których dostęp będzie płatny."

Jakie to będą grupy?

Podział pacjentów będzie wyglądał podobnie jak w przypadku szczepień przeciwko grypie. Będą to refundacyjne grupy pacjentów. 

Jak potwierdzić zaszczepienie przeciw COVID-19?Jak potwierdzić zaszczepienie przeciw COVID-19?Mikołaj Frączak

- Grupy refundacyjne określane będą podobnie do zasad stosowanych przy szczepieniach przeciwko grypie. O wszelkich decyzjach podjętych w związku z tym będziemy informowali na bieżąco - zapewnił resort zdrowia.

Jaki jest podział szczepień w przypadku grypy?

W sezonie 2021/2022 dostępne są szczepionki przeciw grypie: bezpłatne i z refundacją 50%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 sierpnia bezpłatne szczepionki mogą przyjąć:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariusze lub żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

MZ: Kolejne osoby ze skierowaniem na trzecią dawkę szczepionkiMZ: Kolejne osoby ze skierowaniem na trzecią dawkę szczepionkiMichał Górecki

Refundacją 50% objęte są szczepionki przeciw grypie:

VaxigripTetra (inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciw grypie, podawana we wstrzyknięciu):

 • dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia, a przed ukończeniem 60 miesiąca życia,
 • osoby powyżej 65 roku życia,
 • osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób

Influvac Tetra (inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciw grypie, podawana we wstrzyknięciu):

 • osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób*

Fluenz Tetra (żywa, donosowa 4-walentna szczepionka przeciw grypie):

 • dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia, a przed ukończeniem 60 miesiąca życia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!