Strajk, negocjacje: podstawowe informacje

Strajki i negocjacje, także ze związkami zawodowymi stanowią kluczowe narzędzia w rozwiązywaniu konfliktów i kształtowaniu lepszych warunków pracy. Te dwie strategie są nie tylko pomocne, ale wręcz nieodzowne w procesie budowania harmonijnych i sprawiedliwych stosunków między pracownikami a pracodawcami.

Strajk, negocjacje: podstawowe informacje
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 14 września 2023

Jak zorganizować w firmie związek zawodowy?

Warto zacząć od określenia celów i potrzeb pracowników, którzy chcieliby stworzyć taki związek. 

Jednym z najważniejszych kroków jest wybór liderów, czyli pracowników odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie związkiem zawodowym. Będą oni kluczowi dla skutecznego działania.

Niezbędne jest opracowanie statutu lub regulaminu. Statut określa cele, strukturę organizacyjną oraz procedury, później konieczne jest przystąpienie do rekrutacji członków. Przynależność do związku jest dobrowolna.

Ważne jest także utrzymywanie stałej komunikacji między liderami, a członkami, aby informować ich o postępach, decyzjach i podejmowanych działaniach.

Związek zawodowy. Co to jest i jak założyć?Związek zawodowy. Co to jest i jak założyć? Iga Gradzka

Związek zawodowy może być zaangażowany w rozwiązywanie sporów między pracownikami a pracodawcą, zarówno poprzez negocjacje, jak i poprzez mediację lub arbitraż.

Pracownik może należeć do innego niż ten, który działa w danej firmie. Obejmuje to sytuacje, w których może być członkiem ogólnego związku zawodowego lub organizacji branżowej, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo posiada swój własny. Prawo do wyboru jest zazwyczaj chronione jako element wolności zrzeszania się w celach zawodowych.

Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, w których nie ma takiej organizacji lub pracownicy nie czują się odpowiednio reprezentowani. Zatrudnieni mają prawo do poszukiwania rozwiązań, a w tym przypadku — takich, które lepiej odpowiadają ich potrzebom i celom.

Negocjacje zbiorowe: w jakich sprawach?

Rozmowy między związkami zawodowymi a pracodawcami mają na celu osiągnięcie porozumienia w sprawach dotyczących pracowników i ich miejsc pracy.

Jednym z głównych powodów istnienia związków zawodowych i negocjacji zbiorowych jest reprezentacja interesów pracowników. Zatrudnieni, działając wspólnie przez związki zawodowe, mogą wywierać realny wpływ na kształtowanie warunków pracy i podejmować działania, które są w ich najlepszym interesie.

Negocjacje mogą dotyczyć wynagrodzeń — dążąc do uzyskania uczciwych i konkurencyjnych zarobków za swoją pracę. Takie rozmowy pozwalają na określenie warunków płacowych w sposób transparentny i sprawiedliwy.

Także kwestie związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i przestrzeganiem przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy są częstym tematem negocjacji. Pracownicy pragną pracy w środowisku, które minimalizuje ryzyko wypadków i chorób zawodowych.

Jak negocjować podwyżkę w pracy?Jak negocjować podwyżkę w pracy?Michał Górecki

W negocjacjach porusza się także tematy warunków zatrudnienia, takie jak rodzaje umów o pracę, okresy próbne, procedury rekrutacyjne oraz regulacje dotyczące zwolnień i wypowiedzeń. Pracownicy mogą rozmawiać też o godzinach pracy, dniach wolnych, nadgodzinach, czy o wprowadzaniu zmian w grafiku, a także dążyć do promowania równości płci, walki z dyskryminacją i zapewnienia równych szans w miejscu pracy dla wszystkich pracowników. Mogą również być stroną w rozwiązywaniu sporów, mediatorami.

Negocjacje to skuteczne narzędzie, które pomaga zachować równowagę między interesami pracowników a pracodawcami oraz tworzyć uczciwe i stabilne warunki pracy. Dlatego stanowią one integralny element współczesnego rynku pracy i przyczyniają się do rozwoju sprawiedliwego i efektywnego środowiska zawodowego.

Strajk: jak to się odbywa?

Jest on wyrazem sprzeciwu pracowników wobec warunków zatrudnienia lub innych kwestii związanych z pracą. To działanie, w którym pracownicy przestają pracować lub podejmują inne formy protestu, aby wywierać presję na pracodawcę w celu osiągnięcia swoich żądań. 

Strajk zazwyczaj jest organizowany i ogłaszany przez związek zawodowy lub grupę pracowników. Przed przystąpieniem do niego organizatorzy muszą przestrzegać określonych procedur, takich jak terminy powiadomienia pracodawcy o planach. To pozwala zainteresowanym stronom odpowiednio się przygotować.

Musi mieć wyraźnie zdefiniowane cele, które zazwyczaj są związane z warunkami pracy lub innymi kwestiami pracowniczymi. Warto je jasno sformułować, aby zarówno szef przedsiębiorstwa, jak i opinia publiczna zrozumieli, o co dokładnie walczą pracownicy.

W trakcie strajku uczestnicy mogą podejmować różne działania protestacyjne, takie jak zatrzymanie pracy, organizacja manifestacji, pikietowanie, blokowanie dostępu do miejsca pracy czy inne formy działalności, które mają na celu wywarcie presji na pracodawcę, co jednak może mieć wpływ na wynagrodzenie, może też przyciągać uwagę mediów i opinii publicznej, która ma wpływ na to, jak jest postrzegany i może wpłynąć na wyniki negocjacji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!