Wybory samorządowe 2024 - najważniejsze terminy

Wybory samorządowe już za 24 dni – przy urnach spotkamy się 7 kwietnia, to jednak niejedyny ważny dla lokalnych społeczności wyborczy termin. Jakie są inne kluczowe daty? Sprawdzamy.

Wybory samorządowe 2024 - najważniejsze terminy
  • Jakub Stasak
  • /
  • 14 marca 2024

Jak wyznacza się datę wyborów samorządowych?

Zgodnie z artykułem 371. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks wyborczy:

„Wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad”.

Kto może zostać wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta?Kto może zostać wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta?Jakub Stasak

Ten sam przepis stanowi ponadto, że:

„Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, wyznacza, w drodze rozporządzenia, datę wyborów […] oraz określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz wyborczy)”.

Łącznie z wyborami do rad gmin (miast) zarządzane są również wybory wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Właśnie na podstawie powyższych regulacji prawnych, rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2024 roku, premier Donald Tusk zarządził wybory samorządowe, wyznaczając ich datę na 7 kwietnia 2024 roku.

Przedwyborczy marzec

Według kalendarza wyborczego przed nami jeszcze siedem, kluczowych m.in. z punktu widzenia wyborców niepełnosprawnych oraz seniorów, marcowych terminów.

Czy obcokrajowiec może oddać głos w wyborach samorządowych?Czy obcokrajowiec może oddać głos w wyborach samorządowych?Jakub Stasak

Wspomniane daty to:

14 marca (godzina 16.00)

• upływa ostateczny termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

do 15 marca

• przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą,

do 18 marca

• przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

• powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

od 23 marca do 5 kwietnia (do godziny 24.00)

• nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze,

do 25 marca

• podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

• zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

• zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski,

do 28 marca

• podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego,

do 29 marca

• składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Co czeka nas w kwietniu?

Terminarz kwietniowy przedstawia się następująco:

4 kwietnia

• upływa ostateczny termin na poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania,

5 kwietnia (godzina 24.00)

• zakończenie kampanii wyborczej

7 kwietnia (w godzinach 7.00-21.00)

• głosowanie

Różnice między systemem wyborczym w Polsce a innymi krajami EuropyRóżnice między systemem wyborczym w Polsce a innymi krajami EuropyAnna Pakaszewska-Cetera

Co niezwykle istotne, w myśl omawiającego szczegółowe zasady wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 473. artykułu Kodeksu wyborczego:

„Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej […] liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie”.

Wobec powyższego druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!