Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie będzie Akademią

Pięć dni – tyle dokładnie minęło od briefingu prasowego, na którym wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Pobożny, zapowiedział przekształcenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w Akademię Policji, do momentu przyjęcia projektu odpowiedniej ustawy przez Radę Ministrów.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie będzie Akademią
  • Jakub Stasak
  • /
  • 4 kwietnia 2023

Uznanie i prestiż

Oprócz wiceministra Pobożnego we wspomnianym briefingu udział wzięli także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

Podsekretarz stanu w MSWiA już na wstępie swojego wystąpienia podkreślił szczególną rolę, jaką w polskim szkolnictwie wyższym pełni uczelnia, w której siedzibie spotkał się z dziennikarzami:

„Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to wyjątkowa uczelnia. To także wyjątkowa misja i zobowiązanie. To jedyna uczelnia kształcąca przyszłych oficerów i kadry kierownicze polskiej Policji”.

Wyraził on ponadto głębokie uznanie dla działalności naukowej placówki, uczestniczącej w licznych grantach, projektach i konkursach międzynarodowych, posiadającej własne wydawnictwo i trzy prestiżowe naukowe czasopisma.

Ilu policjantów pracuje w polskiej Policji?Ilu policjantów pracuje w polskiej Policji?Anna Petynia-Kawa

Złożona została również konkretna deklaracja dotycząca dalszych etapów procesu zmiany nazwy uczelni:

„Na najbliższym posiedzeniu rządu przedstawiony zostanie projekt ustawy o zmianie nazw uczelni państwowych podległych MSWiA. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zostanie przekształcona w Akademię Policji w Szczytnie”.

Posiedzenie, o którym mowa odbyło się we środę (29 marca), a przyjęty projekt ustawy wprowadza zmiany takie jak:

• przekształcenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w Akademię Policji w Szczytnie,

• przekształcenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Akademię Pożarniczą,

• utworzenie Wyższej Szkoły Straży Granicznej (na bazie funkcjonującego dotychczas Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie),

• wprowadzenie nowych rozwiązań uzupełniających katalog tytułów zawodowych i dyplomów uprawniających do zajmowania określonych stanowisk służbowych w Państwowej Straży Pożarnej,

• wprowadzenie możliwości skorzystania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi.

Doskonale wykształcone kadry kierownicze

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował wszystkim, którzy wnieśli swój wkład we wzrost znaczenia uczelni zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej oraz podkreślił, że to właśnie dzięki ich wytężonej pracy, na czele polskiej Policji stoją ludzie doskonale przygotowani do pełnienia powierzonych im obowiązków.

Policja z nowymi legitymacjamiPolicja z nowymi legitymacjamiAnna Petynia-Kawa

Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska zauważyła, że przekształcenie wyższej szkoły w akademię jest ważnym wyróżnieniem nie tylko dla jej studentów i kadry naukowej, ale i wszystkich funkcjonariuszy:

„Ta uczelnia jest w stanie zrobić jeszcze wiele, a to, że stanie się Akademią Policji w Szczytnie zachęci nas do dalszej pracy. Jestem niezwykle szczęśliwa, że spełniliśmy wszystkie wymogi formalne, aby móc aplikować o uzyskanie tytułu akademii”.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji jest jednostką organizacyjną Policji i uczelnią służb państwowych, która powstała 1 października 1990 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1990.

Podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w jej murach kształci się obecnie blisko 2 tys. studentów.

Ile o Tobie wie Policja?Ile o Tobie wie Policja?Monika Świetlińska

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Z dniem 31 maja 2021 roku zyskała także prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Wniosek dotyczący zmiany oficjalnej nazwy placówki na Akademię Policji w Szczytnie wpłynął do MSWiA na początku 2022 roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!