Czy gmina może naliczyć podatek od nieruchomości wstecz?

Przedawnienie – termin ten jest niezwykle ważny nie tylko dla prawa karnego, ale również podatkowego. Czy i w jakich przypadkach gmina może naliczyć wstecz podatek od nieruchomości? Sprawdzamy.

Czy gmina może naliczyć podatek od nieruchomości wstecz?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 11 kwietnia 2023

Podatek od nieruchomości – co mu podlega i kto zobowiązany jest do zapłaty?

Przedmiotem opodatkowania w podatku od nieruchomości są:

• grunty,

• budynki lub ich części,

• budowle (obiekty niebędące budynkami) bądź ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatkowi od nieruchomości nie podlegają użytki rolne i lasy, które nie zostały zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Podwyżki dla właścicieli nieruchomości w 2023 r. Najnowsze zapowiedziPodwyżki dla właścicieli nieruchomości w 2023 r. Najnowsze zapowiedziMartyna Kowalska

Do zapłaty podatku od nieruchomości, wezwane mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, legitymujące się statusem:

1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3. użytkowników wieczystych gruntów,

4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych, lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku gdy posiadanie:

• wynika bezpośrednio z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych, czy z innego tytułu prawnego (wyjątek stanowi wyłącznie posiadanie przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych, które nie są odrębnymi nieruchomościami),

• jest bez tytułu prawnego.

Doręczenie decyzji absolutnie kluczowe

Według artykułu 21. Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe powstać może w dniu:

• zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania,

• doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Podatek od nieruchomości jest przez dokument niniejszy sytuowany w drugiej grupie zobowiązań.

Wypis, wyrys, odpis, wyciąg, zaświadczenie — ile zapłacisz w urzędzie?Wypis, wyrys, odpis, wyciąg, zaświadczenie — ile zapłacisz w urzędzie?Jakub Stasak

Co za tym idzie, przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej następuje tu, jeśli decyzja ustalająca zobowiązanie doręczona została po upływie odpowiednio trzech lub pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wiele zależy od podatnika

Rozróżnienie, o którym mowa, swoje źródła ma w 68 artykule cytowanego aktu prawnego — okres przedawnienia wynosi pięć lat, jeżeli podatnik:

• nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

• w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Czy można wybudować dom na nie swojej działce?Czy można wybudować dom na nie swojej działce?Mikołaj Frączak

Będąc podatnikiem podatku od nieruchomości, musimy pamiętać zatem, że zgodnie z artykułem 6. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

„obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku”.

Dokładna data powstania obowiązku podatkowego ma dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ deklaracja o nieruchomości musi wpłynąć do odpowiedniego organu w terminie do 14 dni od jego zaistnienia.

Podsumowanie

Przepisy podatkowe należą do tej grupy regulacji prawnych, które muszą być wykładane ściśle.

W praktyce oznacza to, że niemożliwa jest ich wykładnia rozszerzająca bądź w jakikolwiek sposób odbiegająca od literalnego brzmienia ustawy.

Dom bez formalności powyżej 70 metrówDom bez formalności powyżej 70 metrówAnna Pakaszewska-Cetera

Po upływie wyznaczonych terminów, zarówno samo wydanie przez organ do tego upoważniony decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości, jak i próba jego przymusowej egzekucji są więc bezpodstawne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!