Wypis, wyrys, odpis, wyciąg, zaświadczenie - ile zapłacisz w urzędzie?

Wizyty w urzędach stanowią codzienność, a głównym celem wielu z nich jest uzyskanie konkretnych dokumentów. Czym są i czym różnią się od siebie? Z jakimi opłatami wiąże się ich otrzymanie? Wyjaśniamy.

Wypis, wyrys, odpis, wyciąg, zaświadczenie - ile zapłacisz w urzędzie?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 28 lutego 2023

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Aby dokonać wpisu nieruchomości do ksiąg wieczystych, niezbędne jest uzyskanie dokumentów takich jak wypis czy wyrys z rejestru gruntów i budynków.

Oba dokumenty określają dokładne położenie i funkcję danej nieruchomości, a ich definicja prawna znajduje się w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, z dnia 17 maja 1989 roku.

Wypis z rejestru gruntów i budynków może zostać wydany w wersji pełnej lub skróconej, zawiera komplet informacji o danej działce, budynku lub lokalu.

Wyrys natomiast, jak sama nazwa wskazuje, przybiera postać graficzną, a zgromadzone w ewidencji dane przedstawia w formie mapy.

Inwestycja w ziemię. Na co uważać?Inwestycja w ziemię. Na co uważać?Martyna Kowalska

Dokumenty te niezbędne będą także min. przy podziale działki lub budynku i wykonywaniu operatu szacunkowego nieruchomości, czyli jednej z podstawowych formalności, które napotkamy, ubiegając się o kredyt hipoteczny.

Odpowiedni wniosek złożyć można drogą elektroniczną, a także osobiście w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, na którego terenie znajduje się nieruchomość.

Towarzysząca temu opłata wynosi 140 złotych (za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu) lub 150 złotych (za wydruki wypisu i wyrysu).

Odpis, wyciąg lub zaświadczenie z księgi wieczystej

Na wstępie warto uporządkować kwestie nomenklaturowe.

Używany powszechnie termin „wypis z księgi wieczystej” jest, z punktu widzenia prawa, błędny.

Dokumentami, o które możemy się ubiegać, są bowiem trzy rodzaje odpisów:

• odpis zwykły,

• odpis zupełny,

• wyciąg z księgi wieczystej (właśnie on bywa najczęściej mylnie określany mianem „wypisu”).

Odpisy różnią się od siebie przeznaczeniem oraz szczegółowością zawartości, a mówić mogą o:

• adresie, powierzchni i typie nieruchomości,

• obecnym i poprzednich jej właścicielach,

• przeszłych hipotekach.

Wydawane są również zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.

Elektroniczne Księgi Wieczyste – jak z nich korzystać?Elektroniczne Księgi Wieczyste – jak z nich korzystać?Mikołaj Frączak

Wyciąg z księgi wieczystej zawiera ostatni stan wpisów dokonanych we wskazanym dziale KW wraz ze wzmiankami o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacyjnych, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

W odróżnieniu od dwóch pozostałych odpisów może on dotyczyć tylko konkretnego rodzaju księgi, czyli:

• Działu I – zawierającego oznaczenia nieruchomości oraz informacje dotyczące praw związanych z własnością,

• Działu II – w którym znajdują się informacje o właścicielach i użytkownikach wieczystych,

• Działu III – dotyczącego roszczeń i ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości,

• Działu IV – omawiającego ewentualne wzmianki o hipotekach nieruchomości.

Stosowny wniosek złożyć można osobiście lub listownie w oddziałach regionalnych Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Co to jest hipoteka łączna?Co to jest hipoteka łączna?Mikołaj Frączak

Wydanie dokumentu wiąże się z następującymi kosztami:

30 złotych — za odpis zwykły księgi wieczystej,

60 złotych — za odpis zupełny księgi wieczystej,

• za wyciąg z księgi wieczystej:

a) 15 złotych — z jednego działu księgi wieczystej

b) 20 złotych — z dwóch działów księgi wieczystej

c) 25 złotych — z trzech działów księgi wieczystej

d) 30 złotych — z czterech działów księgi wieczystej

10 złotych — za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.

Odpis aktu stanu cywilnego

Aktami stanu cywilnego są akty urodzenia, małżeństwa i zgonu.

Odpisy powyższych dokumentów sporządzane są w dwóch wariantach:

• odpis skrócony aktu stanu cywilnego – zawiera wyłącznie aktualną treść aktu, uwzględniającą wszystkie zmiany, których w nim dokonano.

• odpis zupełny aktu stanu cywilnego – dokładnie powtarza treść aktu z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych zmian.

Jak zgłosić zgon?Jak zgłosić zgon?Martyna Kowalska

Wniosek o wydanie odpisu złożyć możemy w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, wybierając najwygodniejszą dla nas spośród trzech dostępnych metod:

• osobiście w urzędzie,

• listownie,

• drogą elektroniczną.

Wiąże się z tym opłata w wysokości odpowiednio:

22 złotych – za odpis skrócony,

33 złotych – za odpis zupełny.

W przypadku, gdy sprawę załatwiamy przez pełnomocnika, musimy liczyć się z dodatkowym kosztem w wysokości 17 złotych, który poniesiemy w związku z wydaniem pełnomocnictwa.

Zmiana nazwiska i zmiana imienia. W jakich sytuacjach?Zmiana nazwiska i zmiana imienia. W jakich sytuacjach?Jakub Stasak

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej zawiera jednak szczegółowy wykaz celów, do których odpis aktu stanu cywilnego pobrany może być bezpłatnie.

Wśród nich znajdziemy min. procedury uzyskania:

• dowodu osobistego,

• świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,

• zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę,

• alimentów,

• ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty, we wniosku należy podać cel, do którego wydawany jest dokument.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!