Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą wsparcia finansowego, która po utracie pracy pomaga przetrwać okres poszukiwania nowego zatrudnienia. Aby móc się o niego ubiegać trzeba spełnić jednak pewne warunki. Jak ich lista wygląda w 2023 roku? Sprawdzamy.

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 12 stycznia 2023

Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Świadczenie wypłacane jest przez powiatowy urząd pracy.

Prawo do niego przysługuje wyłącznie osobom zarejestrowanym w urzędzie, z zastrzeżeniem, że nie znaleziono dla nich odpowiedniej propozycji pracy, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych czy robót publicznych.

Koniec z darmowymi biletami miejskimi dla bezrobotnychKoniec z darmowymi biletami miejskimi dla bezrobotnychMonika Świetlińska

Spełniający te kryteria bezrobotny musi ponadto wykazać, że w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni:

• był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i osiągał wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż stawka minimalna, opłacając przy tym składki na Fundusz Pracy.

Warto zauważyć, że do wymienionego wyżej okresu nie zaliczają się bezpłatne urlopy trwające łącznie dłużej niż 30 dni, a z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy zwalniają liczne przewidziane prawem wyjątki.

• wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, osiągając z tego tytułu dochód nie niższy niż wynagrodzenie minimalne.

• świadczył usługi na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej bądź prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą – o ile podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy stanowiła co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia.

Jakie okresy zaliczają się do 365 dni uprawniających do zasiłku?

Uprawniające do zasiłku 365 dni to także min. okresy:

Czy student może mieć status osoby bezrobotnej?Czy student może mieć status osoby bezrobotnej?Martyna Kowalska

• zasadniczej lub okresowej służby wojskowej, wojskowych ćwiczeń lub przeszkoleń,

• urlopu wychowawczego,

• pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej bądź rodzinnej,

• świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,

 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, jeżeli utrata prawa do nich spowodowana była śmiercią osoby, nad którą sprawowano opiekę,

• inne okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy.

Na jaki okres przyznawane są zasiłki?

Zasiłek dla bezrobotnych może być pobierany przez:

180 dni – jeśli w powiecie, na obszarze którego mieszkasz, ustalona na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego nabycie prawa do zasiłku stopa bezrobocia nie przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Czy staż z urzędu pracy daje gwarancję zatrudnienia?Czy staż z urzędu pracy daje gwarancję zatrudnienia?Mikołaj Frączak

365 dni – jeśli:

1. w powiecie, na obszarze którego mieszkasz, ustalona na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego nabycie prawa do zasiłku stopa bezrobocia przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

2. jesteś osobą, która ukończyła 50 rok życia, a przy tym posiadasz co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

3. masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a współmałżonek również jest osobą bezrobotną, która nie posiada jednak prawa do zasiłku,

4. samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!