Badania medycyny pracy. Zmiany w przepisach

Dobry pracownik, to zdrowy pracownik – prawdziwość tego stwierdzenia nie powinna budzić niczyich wątpliwości. Mogą się one jednak pojawić, kiedy mowa o zmianach w przepisach dotyczących medycyny pracy. O jakie zmiany chodzi? Oto krótki przegląd.

Badania medycyny pracy. Zmiany w przepisach
  • Jakub Stasak
  • /
  • 13 stycznia 2023

Pracownicze badania lekarskie – podstawowe informacje

Przedstawienie aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku powinno być jednym z podstawowych wymogów, jakie stawia swoim pracownikom pracodawca.

Co to jest zaświadczenie o zdolności do pracy?Co to jest zaświadczenie o zdolności do pracy?Anna Malinowska

W związku z powyższym, odmowa wykonania polecenia pracodawcy w tym zakresie może być traktowana jako podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Badania te powinno się, w miarę możliwości, wykonywać w godzinach pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas na nie poświęcony. Jeśli wiąże się to z koniecznością przejazdu do innej miejscowości, pracownik otrzymuje zwrot kosztów takiego przejazdu na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych.

Jeśli zaś, z własnej winy, nie poddał się on badaniu, a co za tym idzie, nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego i nie może wykonywać pracy na określonym stanowisku, to za czas, kiedy jej nie wykonuje, nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

Dlaczego wprowadzane są zmiany?

Nadrzędny ku temu powód wydawać się może prozaiczny, dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu jest jednak kluczowy.

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia (akt skierowany do ogłoszenia – stan na dzień 09-01-2023), zmienia bowiem rozporządzenie z 30 maja 1996 roku. Konieczność pewnych modyfikacji wynikała min. z faktu, że część instytucji o których mowa w pochodzącym sprzed niemal 27 lat dokumencie dziś już nie istnieje.

Czy można zmusić pracownika do urlopu?Czy można zmusić pracownika do urlopu?Jan Wróblewski

Trwają również prace nad nowelizacją ustawy z 2 marca 2020 roku związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która zawiesiła na okres pandemii obowiązek wykonywania pracowniczych badań okresowych.

Kolejnym, tym razem już obowiązującym, aktem prawnym odwołującym się do omawianej kwestii jest, uchwalona w dniu 1 grudnia 2022, nowelizacja Kodeksu pracy.

Co się zmieni?

Planowane zmiany w przepisach dotyczących medycyny pracy objąć mają min.:

• przywrócenie zawieszonego na okres pandemii koronawirusa obowiązku ich wykonywania,

• wprowadzenie rozszerzonego pakietu badań.

Przeprowadzający wstępne, okresowe lub kontrolne badanie lekarz, będzie mógł, za zgodą pracownika, skierować go do udziału w specjalistycznym programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej.

Skierowanie takie ma następować po, dokonanej przez lekarza prowadzącego badanie, kwalifikacji pacjenta, uwzględniającej wskazania zdrowotne i określone w danym programie grupy ryzyka.

"Wczasy pod gruszą" to nie wszystko. Z jakich świadczeń socjalnych możesz skorzystać jako zatrudniony?"Wczasy pod gruszą" to nie wszystko. Z jakich świadczeń socjalnych możesz skorzystać jako zatrudniony?Mikołaj Frączak

Wszystkie koszty związane z wykonanymi w ramach opisanej procedury badaniami sfinansowane zostaną na zasadach przewidzianych w programie.

Pracodawca poniesie tu jakiekolwiek koszty tylko wówczas, gdy do wydania pracownikowi umożliwiającego wykonywanie przez niego pracy orzeczenia lekarskiego niezbędne będą dodatkowe badania, których dany program nie obejmuje.

• zmianie nie ulegnie podstawowa, wynikająca z art. 229 Kodeksu pracy, zasada mówiąca o tym, że okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzane w godzinach pracy, nie do końca wiadomo jednak, czy znajdzie ona zastosowanie również w odniesieniu do całego ewentualnego programu zdrowotnego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!