Nowa definicja pracy zdalnej. Jak było? Jak będzie?

Praca zdalna wynikająca z ustawy covidowej (obowiązującej obecnie) nie jest tym samym co telepraca uregulowana Kodeksem pracy. Nie będzie tym samym również wtedy, gdy wejdą w życie zmiany w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej. Trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy o zmianie Kodeksu Pracy.

Nowa definicja pracy zdalnej. Jak było? Jak będzie?
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 4 listopada 2021

Praca zdalna — nowelizacja Kodeksu pracy

Jak przeorganizuje pracę zdalną ustawa o zmianie Kodeksu pracy?

1. Nowa definicja pracy zdalnej. Będzie nią praca polegająca na wykonywaniu swoich obowiązków całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Ten rodzaj pracy będzie mógł być uzgodniony podczas zawierania umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia (z inicjatywy pracodawcy albo pracownika).

3. Pracodawca będzie miał możliwość polecenia pracownikowi w szczególnych przypadkach wykonywania pracy zdalnej, zastrzegając, że pracownik musi oświadczyć, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy 4. Takimi szczególnymi przypadkami są: stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii oraz w okres 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Będą zmiany w kodeksie pracy ws. pracy zdalnejBędą zmiany w kodeksie pracy ws. pracy zdalnejAnna Malinowska

5. Praca zdalna będzie dopuszczalna również wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

6. Umożliwi wykonywanie pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, określające zasady wykonywania pracy zdalnej.

7. Pracownik będzie miał jasne zasady, co do spełnienia obowiązków pracodawcy w stosunku do niego, w tym dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną).

8. Pracodawca będzie miał konkretne narzędzia do kontroli pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

Jak przygotować pracownika do pracy zdalnej?Jak przygotować pracownika do pracy zdalnej?Martyna Kowalska

9. Zakaże dyskryminacji pracownika na zdalnej pracy.

Kodeks pracy — telepraca

Pracodawca i pracownik, którzy umówili się na pracę home office podpisują umowę o telepracę. Tak jest do dnia dzisiejszego i na ten moment obowiązuje art. 67[5]–67[17] Kodeksu pracy. Trzeba też pamiętać, że telepraca nie jest nowym rodzajem zatrudnienia, lecz formą wykonywania pracy.

1. Według Kodeksu pracy telepraca to regularne wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Praca zdalna a RODO – kiedy możemy korzystać z dokumentacji papierowej?Praca zdalna a RODO – kiedy możemy korzystać z dokumentacji papierowej?Anna Malinowska

2. Wyniki swojej pracy, którą pracownik wykonuje poza zakładem, przekazuje pracodawcy – w szczególności za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Możliwe jest również przekazywanie efektów pracy w inny, ustalony sposób.

3. W związku z telepracą pracodawca ma obowiązek: 

  • dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, spełniający ściśle określone wymagania
  • ubezpieczyć sprzęt
  • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu
  • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i szkolenia w zakresie obsługi przekazanego sprzętu.

4. Umowa o telepracę powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy tradycyjnej umowy pracę, a więc rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę (wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia), wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy, warunki wykonywania pracy poza siedzibą przedsiębiorcy oraz sposób korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.

5. Telepraca daje możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych, kobiet korzystających z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, osób sprawujących opiekę nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem ze specjalnymi potrzebami. 

Jak pracować efektywnie z domu, gdy dzieci zostają z tobą?Jak pracować efektywnie z domu, gdy dzieci zostają z tobą?Michał Górecki

6. Wniosek o taki charakter pracy może pochodzić od pracodawcy lub pracownika. 

7. Pracodawca musi uwzględnić wniosek w szczególności:

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • pracownika-rodzica dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • pracownika-rodzica dziecka z wydaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rząd przygotowuje System Zdalnej Pracy oraz NaukiRząd przygotowuje System Zdalnej Pracy oraz NaukiAnna Malinowska

8. Telepracownik nie może być traktowany przez pracodawcę w sposób mniej korzystny niż inni pracownicy w zakładzie pracy. Dotyczy to w szczególności nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia i awansu czy dostępu do szkoleń.

Kto może wykonywać pracę home office?

Wśród wielu zawodów można wymienić między innymi: grafika, projektanta stron internetowych, informatyka, księgowego, redaktora, copywritera, dziennikarza, tłumacza, architekta, ankietera, artystę — malarza, muzyka, analityka, naukowca, specjalistę ds. SEO czy marketingowca, konsultanta oraz telemarketera i obsługę klienta.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!