Od kiedy ruszają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Już niebawem właściciele oraz zarządcy budynków, będą przygotowywali i przesyłali dokument, w którym wyszczególnione zostaną źródła ciepła i spalania paliw. Od kiedy ruszają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Przypominamy ważny termin.

Od kiedy ruszają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?
  • Anna Malinowska
  • /
  • 31 marca 2021

Kogo dotyczą przepisy o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Przepisy nakładające obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczą zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Mówimy zatem o nowym obowiązku, jaki został nałożony na ich właścicieli bądź zarządców.

W przypadki nieruchomości już istniejących założono dwunastomiesięczny termin na złożenie takiej deklaracji. W przypadku nowo powstałych budynków, na spełnienie obowiązku raportowania do CEEB prawo przewiduje stosunkowo krótki, bo 14-dniowy czas na złożenie właściwej deklaracji.

Rząd zmienił aplikację mObywatel. Koniec z mTożsamością!Rząd zmienił aplikację mObywatel. Koniec z mTożsamością!Michał Górecki

Od kiedy deklaracje do CEEB?

Kluczową datą, w której ruszy mechanizm raportowania do CEEBi od którego rozpoczną bieg wymienione w ustawie terminy, jest 1 lipca 2021 roku.

Właściciele lub zarządcy budynków, będą mogli wysłać swoje deklaracje drogą internetową. Ustawodawca zachował jednak także składanie wymaganych dokumentów w formie tradycyjnej, czyli na papierowym formularzu.

Jak powiedziała podczas niedawnej konferencji prasowej p.o.Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska mechanizm składania deklaracji o źródle nisko emisyjnego ciepła, powinien przyczynić się „do realizacji ambitnych planów walki ze smogiem w całej Polsce”.

Komu potrzebna jest CEEB?

CEEB ma być rejestrem źródeł energii wszystkich budynków.Ponadto ma uwzględniać dane dotyczące pomocy publicznej udzielonej na projekty termomodernizacyjne czy wymianę pieców. GINB szacuje, że w bazie, docelowo może zostać uwzględnionych około pięciu milionów różnego rodzaju nieruchomości.

„Baza danych o tym, czym ogrzewamy nasze domy, jest potrzebna przede wszystkim obywatelom. To w ich imieniu i dla ich zdrowia będą wdrażane programy wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła” –wyjaśniła p.o. GINB Dorota Cabańska.

Zgodnie z założeniami autorów ustawy, wdrażany system ma wspierać zadania związane z ochroną środowiska naturalnego, termomodernizacją, a także eliminacją zjawiska tzw. ubóstwa energetycznego. W ten sposób ma powstać kompletna baza danych, która będzie podstawą ekologicznych przedsięwzięć każdej polskiej gminy. W szczególności mówimy tu o działaniach, których celem jest ochrona powietrza.

Rusza Program Otwierania Danych na lata 2021-2027Rusza Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 Mikołaj Frączak

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Według danych przedstawionych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie wyliczeń Europejskiej Agencji Środowiska, tylko w 2018 roku, obecny w powietrzu pył zawieszony PM 2,5 spowodował ponad 46 tys. zgonów w naszym kraju. Warto pamiętać, że szkodliwe dla zdrowia pyły PM 2,5 oraz PM 10 pochodzą głównie ze starych urządzeń grzewczych takich jak piece węglowe.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!