Praktyki szkolne w weekend? Co na to prawo?

Praca w weekend nie należy do przyjemności. Unika jej wielu dorosłych. Ale co z młodocianymi? Czy uczniowie szkół zawodowych mają obowiązek odbywania praktyk w weekendy?

Praktyki szkolne w weekend? Co na to prawo?
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 25 października 2021

Uczeń pracujący w soboty

Co jakiś czas wracają pytania, czy osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mają obowiązek pracować w ramach praktyk szkolnych w weekendy, w tym w szczególności w soboty?

- Jestem w trzeciej klasie szkoły zawodowej jako hydraulik. Czy, według prawa, mam obowiązek chodzić w sobotę na praktykę? Szef powiedział, że mamy przychodzić. Mi to bardzo nie odpowiada – napisał do nas Patryk.

Zmiana standardu kształcenia nauczycieli – jak wyglądają praktyki w czasie COVID-19?Zmiana standardu kształcenia nauczycieli – jak wyglądają praktyki w czasie COVID-19?Anna Malinowska

- Przepisy prawa przewidują szczególne uregulowania dotyczące zatrudniania młodocianych. Zgodnie z rozumieniem Kodeksu pracy, młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat – informuje Anna Pabiańczyk, prawnik,  założyciel i Prezes Zarządu Legal and Design Sp. z o.o., powołując się na art. 190 § 1 Kodeksu pracy. 

Kluczowy wiek i forma zatrudnienia

Prawniczka zaznacza, że na czas pracy młodocianego wpływa nie tylko jego wiek, ale również forma zatrudnienia. - Z tej perspektywy istotne jest, czy będziemy mieć do czynienia z umową w celu przygotowania zawodowego, czy też w celu wykonywania prac lekkich – dodaje Anna Pabiańczyk.

Powołując się na art. 202 §§1-2 Kodeksu pracy,  prezes krakowskiej pracowni prawnej Legal and Design wspomina, że czas pracy młodocianego, który nie ukończył 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, ale po ukończeniu 16 lat – może pracować 2 godziny dłużej.

Do czego uprawnia legitymacja szkolna?Do czego uprawnia legitymacja szkolna?Michał Górecki

Trzeba jednak dodać, że do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z zajęć szkolnych, niezależnie od tego, czy odbywa się ona w godzinach pracy – a to na podstawie art. 202 § 3 Kodeksu pracy. 

Anna Pabiańczyk, przekazuje nam, że pracodawca jest zobligowany zapewnić młodocianemu pracownikowi odpowiednią przerwę w pracy oraz dobowy odpoczynek. Jeżeli młodociany pracuje dłużej niż 4,5 godziny w ciągu dnia, ma prawo do 30 minutowej, nieprzerwanej przerwy wliczanej do czasu pracy. 

I co istotne — ustawodawca polski nałożył również na pracodawcę obowiązek zapewnienia młodocianemu pracownikowi 14-godzinnej dobowej przerwy w pracy, która powinna obejmować porę nocną. Przerwa zaś w wymiarze tygodniowym powinna trwać co najmniej 48 godzin i obejmować niedzielę. 

Pięciodniowy tydzień pracy

- Do młodocianego znajduje zastosowanie zasada pięciodniowego tygodnia pracy gwarantowana w art. 129 § 1 Kodeksu pracy. Jeżeli zatem pracodawca zapewni młodocianemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy w celu przygotowania zawodowego wolną niedzielę i dodatkowo jeden dzień wolny (niekoniecznie musi to być sobota, może to być na przykład poniedziałek) – działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wyjaśnia prawniczka.  

Elektroniczna legitymacja szkolna. Jak ją wyrobić?Elektroniczna legitymacja szkolna. Jak ją wyrobić?Anna Malinowska

Warto wiedzieć, że w przypadku młodocianego zatrudnionego w ramach umowy w celu wykonywania prac lekkich normy czasu pracy są mniej rygorystyczne pod względem przerwy dobowej i tygodniowej.

- W tym przypadku, pracodawca zobligowany jest przede wszystkim uwzględnić tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą zarówno z programu nauczania, jak i z rozkładu zajęć szkolnych – zapewnia Anna Pabiańczyk, która dodaje, że w okresie szkolnym tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 12 godzin, w dni zaś kiedy ma zajęcia może pracować maksymalnie 2 godziny.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!