Przedawnienie długów: czy wierzyciel może jeszcze domagać się spłaty?

Długi należy spłacać – to kwestia bezsporna, bywa jednak i tak, że nie pozwala nam na to wyjątkowo trudna sytuacja życiowa, w której się akurat znajdujemy. Czym jest przedawnienie długów i jakie okoliczności muszą wystąpić dla jego zaistnienia? Wyjaśniamy.

Przedawnienie długów: czy wierzyciel może jeszcze domagać się spłaty?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 4 maja 2023

Czym jest przedawnienie długów?

Do przedawnienia roszczeń dochodzi, gdy, po upływie oznaczonego w ustawie terminu, dłużnik może uchylić się od zapłaty.

Aby sytuacja powyższa zaistniała, konieczny jest jednak nieprzerwany bieg przedawnienia, czyli całkowite zaniechanie przez wierzyciela (na określony czas) jakichkolwiek działań zmierzających do wyegzekwowania należności.

Seniorzy zadłużają się na miliardy zł. Kto ich spłaci?Seniorzy zadłużają się na miliardy zł. Kto ich spłaci?Monika Świetlińska

Bieg przedawnienia przerywa m.in. podjęcie takich czynności jak:

• wszczęcie procedury windykacyjnej (w tym już wysłanie wezwania do zapłaty),

• złożenie przeciwko dłużnikowi pozwu do sądu,

• skierowanie sprawy do komornika,

•  rozpoczęcie mediacji,

• zawarcie ugody z dłużnikiem,

• częściowe uregulowanie zaległości lub oficjalne uznanie długu przez dłużnika (na przykład podpisanie przez niego harmonogramu spłaty zaległości).

Kiedy długi się przedawniają?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieg przedawnienia liczony jest od dnia, następującego bezpośrednio po dniu, w którym dłużnik miał dokonać spłaty należności.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, termin przedawnienia został skrócony, a co za tym idzie, wynosi obecnie odpowiednio:

rok (na przykład w przypadku należności wynikających z nieuprawnionego przejazdu komunikacją miejską lub roszczenia o usunięcie wady, lub wymianę rzeczy sprzedanej jako wolna od wad).

dwa lata (dług pracodawcy wobec pracownika z tytułu niewypłaconego na podstawie umowy-zlecenia wynagrodzenia, niedozwolony debet na koncie bankowym, nieuregulowane zobowiązania za usługi telekomunikacyjne),

trzy lata (dług pracodawcy wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia niewypłaconego na podstawie umowy o pracę, nieopłacony mandat karny za nieprawidłowe parkowanie lub przekroczenie prędkości, zadłużenie czynszowe, zadłużenie na karcie kredytowej, zadłużenie z tytułu umowy kredytowej lub pożyczki, nieopłacony podatek od nieruchomości, roszczenia alimentacyjne),

pięć lat (nieopłacony podatek dochodowy lub podatek VAT, nieopłacone, a powstałe po 2012 roku, składki ZUS),

sześć lat (długi spadkowe, pożyczki od osób fizycznych),

dziesięć lat (nieopłacone, powstałe przed 2012 rokiem, składki ZUS).

Jak nie odziedziczyć długów?Jak nie odziedziczyć długów?Michał Górecki

Dodatkowo analizowana nowelizacja wprowadza zasadę, w myśl której koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin ten jest krótszy niż dwa lata.

W związku z tym, nawet jeżeli bieg przedawnienia zadłużenia przedawniającego się po dwóch latach został zainicjowany 4 maja 2023 roku, to przedawnienie takie nastąpi dopiero 31 grudnia 2025 roku.

Jakie rodzaje długów nie ulegają przedawnieniu?

Wśród roszczeń, których nie obejmuje przedawnienie, wymieniane są trzy podstawowe grupy:

Dzień bez długów — jak sobie poradzić z długami?Dzień bez długów — jak sobie poradzić z długami?Martyna Kowalska

• roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy,

• roszczenia wydobywcze (windykacyjne) wynikające z prawa własności nieruchomości,

• wynikające z prawa własności nieruchomości roszczenia negatoryjne (roszczenia w stosunku do osób naruszających własność w sposób inny niż pozbawienie właściciela władztwa nad nieruchomością).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!