Zasady udzielania pełnomocnictwa: co powinno zawierać, aby było ważne?

Udzielając pełnomocnictwa, wyrażamy zgodę, aby inna osoba działała w naszym imieniu. Co powinien zawierać taki dokument, by był ważny? Jakie są jego rodzaje i zasady udzielania? Wyjaśniamy.

Zasady udzielania pełnomocnictwa: co powinno zawierać, aby było ważne?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 28 kwietnia 2023

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, polegającą na upoważnieniu konkretnej osoby do działania w naszym imieniu.

Zanim udzielisz pełnomocnictwa:

• określ dokładny zakres spraw lub czynności, które pełnomocnik będzie mógł załatwić w twoim imieniu,

• wybierz odpowiednią, godną zaufania osobę, którą chcesz ustanowić pełnomocnikiem.

Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym. Dochodzą pełnomocnictwaNowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym. Dochodzą pełnomocnictwaMikołaj Frączak

Pamiętaj, że to ty ponosisz prawne konsekwencje czynności wykonywanych przez swojego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do działania w imieniu firmy może zostać udzielone więcej niż jednej osobie.

Co istotne, nawet jeśli masz pełnomocnika, wciąż możesz też działać samodzielnie.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

W polskim systemie prawnym funkcjonują trzy podstawowe rodzaje pełnomocnictw:

pełnomocnictwo ogólne – udzielane w sytuacjach, gdy zakres kompetencji pełnomocnika ma ograniczać się wyłącznie do zwykłego zarządu, czyli czynności związanych z podejmowaniem zwykłych, bieżących działań.

Ustanowiony pełnomocnictwem ogólnym pełnomocnik, może występować w naszym imieniu na przykład przed organami administracji publicznej.

Udzielane jest zawsze w formie pisemnej.

Czym się różni pełnomocnik od prokurenta?Czym się różni pełnomocnik od prokurenta?Martyna Kowalska

W tym miejscu podkreślić należy, że pojęcie czynności zwykłego zarządu nigdy nie zostało dokładnie zdefiniowane przez ustawodawcę, wobec powyższego oceniać trzeba je indywidualnie w stosunku do każdej sprawy.

pełnomocnictwo rodzajowe – udziela się go, gdy działania pełnomocnika mają wykraczać poza sprawy zwykłego zarządu.

Ten typ dokumentu musi szczegółowo określać kompetencje pełnomocnika, jego upoważnienie do działania będzie dotyczyło tylko tych konkretnych spraw.

pełnomocnictwo szczegółowe – jego udzielenie wiąże się z wykonaniem konkretnej czynności prawnej, w przypadku której prawo wymaga posiadania pełnomocnictwa szczegółowego.

Dzieje się tak m.in. przy zawarciu umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości lub umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Jak ustanowić pełnomocnika?

W większości spraw administracyjnych podstawowym kryterium, jakie musi spełnić potencjalny pełnomocnik, jest bycie osobą fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Oznacza to, że funkcję tę może pełnić nawet osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat.

Aby ustanowić pełnomocnika, mocodawca (osoba udzielająca pełnomocnictwa) zobowiązany jest do złożenia tak zwanego oświadczenia woli.

Jak zgłosić urodzenie dziecka?Jak zgłosić urodzenie dziecka?Jakub Stasak

Opisane działanie ma charakter jednostronny – osoba wskazana jako pełnomocnik nie musi w żadnej oficjalnej formie potwierdzać swojej zgody na pełnienie funkcji, nie musi także korzystać z uzyskanych uprawnień.

Do reprezentowania przed sądem najczęściej wymagane jest pełnomocnictwo udzielone profesjonalnemu pełnomocnikowi (na przykład adwokatowi lub radcy prawnemu).

Pełnomocnikiem może być także osoba prawna.

W jakiej formie udzielane są pełnomocnictwa?

Forma, w jakiej ustanawiany jest pełnomocnik, zależy przede wszystkim od rodzaju czynności, do których się go powołuje, jak również tego, czy do czynienia mamy z pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym czy szczegółowym.

Pełnomocnictwo udzielane w formie pisemnej powinno zawierać:

• dane stron (mocodawcy i pełnomocnika): imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości,

• szczegóły dotyczące zakresu uprawnień pełnomocnika,

• określenie miejsca i daty jego sporządzenia.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?Mikołaj Frączak

Warto mieć na uwadze, że nie istnieje jeden, powszechnie obowiązujący wzór pełnomocnictwa, a jedynym kryterium jego ważności, jest zawartość wszystkich niezbędnych danych.

Kim są pełnomocnicy subsydiarni?

W niektórych przypadkach polski system prawny przewiduje ponadto możliwość uprawnienia pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw, są to tak zwane pełnomocnictwa subsydiarne, których zakres może być tożsamy z zakresem pełnomocnictwa głównego lub od niego węższy.

Pełnomocnik nie może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego z zakresem szerszym niż pełnomocnictwo główne (jego własne).

Kiedy wygasa pełnomocnictwo?

Odwołać swojego pełnomocnika możemy w każdej chwili, w tym celu wystarczy złożyć mu stosowne oświadczenie woli, czyli poinformować, że nie będzie dalej pełnić swojej funkcji.

Zgoda samego pełnomocnika na jego odwołanie nie jest wymagana.

Dlaczego niemal zawsze mam problem z pobraniem UPO przy rozliczeniu rocznym?Dlaczego niemal zawsze mam problem z pobraniem UPO przy rozliczeniu rocznym?Jakub Stasak

Decyzja o odwołaniu pełnomocnictwa może być przekazana w dowolnej formie, niezależnie od sposobu, w jaki zostało udzielone pełnomocnictwo.

Powinno to jednak nastąpić w sposób zrozumiały i bezpośredni.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!