Brak maseczki i dystansu będzie wykroczeniem? Kara 6 tys. zł

Bezlitosne kary zakłada projekt ustawy skierowany do marszałek Sejmu, Elżbiety Witek, a dotyczący konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad wprowadzonych na czas epidemii w Polsce. Posłowie, którzy zgłosili projekt, oczekują, by takie sytuacje jak niekorzystanie z maseczek czy nie zachowanie dystansu stały się wykroczeniami na czas pandemii.

Brak maseczki i dystansu będzie wykroczeniem? Kara 6 tys. zł
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 1 lutego 2022

Rozwiązanie dla służb specjalnych

Przypomnijmy, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Mariusz Błaszczak, Radosław Fogiel, Czesław Hoc, Jarosław Kaczyński, Bolesław Piecha, Krzysztof Sobolewski, Marek Suski czy Ryszard Terlecki.

Oprócz tego, że projekt zakłada możliwość żądania przez pracodawców wykonania testów diagnostycznych przez pracowników, to określa, jak mają zachowywać się “służby specjalne” względem osób nie przestrzegających ogólnie przyjętych zasad związanych z walką z COVID-19.

Czy pracodawca musi zapewnić pracownikom maseczki?Czy pracodawca musi zapewnić pracownikom maseczki?Mikołaj Frączak

Zasady te określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.). Warto jednak dodać, że wiele z tych zarządzeń obowiązuje do 28 lutego tego roku.

Jakie ograniczenia, nakazy i zakazy? 

Wśród tych ograniczeń, nakazów i zakazów są m.in.:

I. Dystans społeczny i maseczki

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się

a) obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi (z wyjątkami)

2. Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki

II. Kwarantanna i izolacja

1. Kwarantanna — odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia

6716.jpg'Nie miałam maseczki. Nie przyjęłam mandatu. Dobrze zrobiłam?'Monika Świetlińska

2. Izolacja — odosobnienie osoby chorej na SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem testu

III. Miejsca kultury i rozrywki z limitami i w ścisłym reżimie sanitarnym (tu też noszenie maseczek, dystans)

1. Limity uczestników w zależności od rodzaju miejsca i typu imprezy

2. Limity uczestników w zależności od posiadania lub nieposiadania zaświadczenia COVID

IV. Zgromadzenia i imprezy

1. Limity uczestników w zależności od typu zgromadzenia

2. Limity uczestników w zależności od posiadania lub nieposiadania zaświadczenia COVID

V. Opieka i edukacja

1. Stosowanie się do wytycznych ministra edukacji i nauki w związku z wprowadzeniu nauli zdalnej, hybrydowej czy stacjonarnej

2. Zachowanie dystansu i noszenie maseczek podczas nauki stacjonarnej

VI. Granice i ruch międzynarodowy

1. Wszystkie zasady przekazuje na bieżąco Straż Graniczna

VII. Miejsca usługowe, w tym hotele, restauracje, salony fryzjerskie, kosmetyczne

1. Działają w ścisłym reżimie sanitarnym

2. Zachowanie dystansu i noszenie maseczek podczas nauki stacjonarnej

Będą wzmożone kontrole czy nosimy maseczki w sklepachBędą wzmożone kontrole czy nosimy maseczki w sklepachMichał Górecki

3. Limity uczestników w zależności od posiadania lub nieposiadania zaświadczenia COVID

4. Limity uczestników w zależności od typu usługi

5. W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, przedsiębiorca ma prawo odmówić obsługi.

VIII. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe

1. Zachowanie dystansu i noszenie maseczek 

2. Limit osób – maks. 1 os. na 15 mkw.

3. Limity w zależności od posiadania lub nieposiadania zaświadczenia COVID

IX. Siłownie, kluby, centra fitness, baseny oraz aquaparki, stoki narciarskie

1. Zachowanie dystansu i noszenie maseczek 

2. Limit osób – maks. 1 os. na 15 mkw.

3. Limity uczestników w zależności od posiadania lub nieposiadania zaświadczenia COVID

X. Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja

1. Wykonanie testu diagnostycznego lub zaszczepienie się przeciw COVID-19

XI. Komunikacja publiczna

1. Noszenie maseczek 

2. Nie więcej osób niż 100 proc. obłożenia

XII. Uroczystości religijne

1. Limit osób w miejscach kultu religijnego – maks. 30 proc. obłożenia.

Obowiązkowe maseczki w biurach i na halach produkcyjnychObowiązkowe maseczki w biurach i na halach produkcyjnychMartyna Kowalska

2. Limity uczestników w zależności od posiadania lub nieposiadania zaświadczenia COVID.

Niestosowanie się do ograniczeń, nakazów i zakazów będzie wykroczeniem? 

Jeśli projekt ustawy znajdzie akceptację parlamentu, to TAK. Będzie to czyn zabroniony zakwalifikowany jako wykroczenie. 

„Jest to lex specialis względem rozwiązań zawartych w art. 54 oraz art. 116 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z późn. zm.), który będzie stosowany jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w odniesieniu do naruszenia zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19." - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Posłowie PiS wyjaśniają dalej: "Wprowadzenie tego typu czynu wiąże się z bezprecedensową skalą pandemii wirusa SARS-CoV-2 i związaną z tym zwiększoną nagannością nieprzestrzegania przepisów nakierowanych na walkę z epidemią. Zwiększona naganność tego postępowania poddana jest w ustawowym zagrożeniu sankcją w postaci grzywny do wysokości 6000 złotych, bez możliwości zastosowania pozapenalnego środka, jakim jest przewidziane w art. 41 Kodeksu wykroczeń pouczenie. W związku z czasowością stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, celem uniknięcia bezkarności sprawców opisywanego wykroczenia, wyłączono stosowanie zasady lex mitior, wynikającej z art. 2 Kodeksu wykroczeń."

W autobusie, na targu, w kościele. Sprawdź, gdzie trafisz na kontrole maseczkowe?W autobusie, na targu, w kościele. Sprawdź, gdzie trafisz na kontrole maseczkowe?Monika Świetlińska

Koniec z pouczeniami! Służby specjalne będą od razu karać mandatami w wysokości 6 tys. zł!

Dziś mandat wynosi 500 zł.

Czy i kiedy ustawa wejdzie w życie?

Wszystko zależy od posłów i senatorów. Gdyby jednak projekt uzyskał większość w Sejmie i Senacie, wówczas:" Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na jej szczególny charakter i konieczność pilnego zastosowania projektowanych w niej instytucji normatywnych"– czytamy w projekcie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!