Polska odizoluje się od Białorusi wielką zaporą

- Podjęliśmy decyzję o budowie trwałej zapory wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Doświadczenie innych państw, których dotknął kryzys migracyjny pokazuje, że jest to jedyna skuteczna metoda — powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezydent jest na tak, jeśli chodzi o budowę zabezpieczenia na granicy.

Polska odizoluje się od Białorusi wielką zaporą
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 13 października 2021

Pilny projekt ustawy

Rządowy projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej wspomagającej przeciwdziałanie nielegalnej migracji wpłynął do Sejmu 12 października. 

Do Elżbiety Witek skierował go na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej premier Mateusz Morawiecki. - Rada Ministrów uznała projekt za pilny z uwagi na konieczność jak najszybszej realizacji inwestycji w kontekście istniejących zagrożeń na granicy państwowej oraz w tym zakresie istnienie istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - napisał premier.

Jaka będzie zapora?

Szczegóły zdradza projekt ustawy. Inwestorem zapory, która jest traktowana jako cel publiczny, jest Komendant Główny Straży Granicznej. 

Przecież mamy prawo wiedzieć. Tajemnica działań na granicy z BiałorusiąPrzecież mamy prawo wiedzieć. Tajemnica działań na granicy z BiałorusiąMonika Świetlińska

Przy budowie zapory nie będą wymagane: pozwolenie na budowę ani zgłoszenie, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie projektu budowlanego czy uzyskanie innych decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień lub dokonanie zgłoszeń. Do zapory nie będzie można zbliżać się na odległość mniejszą niż 200 metrów z wyjątkiem właścicieli nieruchomości sąsiadujących z zaporą — o tym, czy zostanie wprowadzony taki zakaz zdecyduje wojewoda. 

Kontrolę zamówień związanych z inwestycją będzie sprawować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projekt bierze pod uwagę wywłaszczenie nieruchomości (nabycie praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa), która będzie "stała na drodze" zapory. 

Ile razy w Polsce był wprowadzany stan wyjątkowy?Ile razy w Polsce był wprowadzany stan wyjątkowy?Monika Świetlińska

Czy poznamy szczegóły konstrukcji? Projekt ustawy to wyklucza: "Informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie stanowią informacji publicznej." — czytamy w projekcie ustawy.

Jak premier argumentuje tę inwestycję?

- Na przestrzeni ostatnich miesięcy Polska doświadcza rosnącej presji migracyjnej ze strony obywateli państw trzecich na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, stanowiącym jednocześnie granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i strefy Schengen. Zwiększony napływ cudzoziemców, którzy w sposób legalny przedostają się drogą lotniczą na terytorium Białorusi,  a następnie podejmują próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy i przedostania się na terytorium naszego kraju, odbywa się przy wsparciu białoruskich służb państwowych - napisał Morawiecki w uzasadnieniu. 

Rekordowy przemyt papierosów udaremnionyRekordowy przemyt papierosów udaremnionyMartyna Kowalska

Dodał również, że białoruskie służby koordynują przedsięwzięcia związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przetransportowaniem cudzoziemców w rejon granicy państwowej z Unią Europejską, a za udzielone wsparcie pobierane są od każdej osoby znaczne kwoty pieniężne. Przedmiotowe działania mają charakter hybrydowy, a ich celem jest destabilizacja sytuacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Ostatnie dwa miesiące t około 8 tys. prób przekroczenia granicy przez obywateli Iraku, Afganistanu, Syrii, Rosji, Somalii, Tadżykistanu, Iranu i Turcji. 

Premier jest zdania, że dotychczasowe środki zapobiegające nielegalnemu napływowi migrantów to za mało. Wprowadzony został stan wyjątkowy na granicy, granica monitorowana jest przez patrole piesze, statki powietrzne, jednostki pływające. Do ochrony służą też ogrodzenia spiralne, wieże obserwacyjne wyposażone w kamery termowizyjne o dużym zasięgu, pojazdy obserwacyjne, przenośne kamery termowizyjne, przenośne zestawy perymetryczne, gogle noktowizyjne. 

Napływ migrantów oraz większy

- Istnieje pilna konieczność podjęcia dodatkowych działań w zakresie ochrony granicy państwowej, gdyż wszystkie zrealizowane do tej pory przedsięwzięcia nie pozwoliły wyeliminować niekontrolowanego napływu migrantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy liczyć się z tym, że w kolejnych dniach i tygodniach liczba osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej może wzrastać, a świadczyć o tym mogą dalsze działania strony białoruskiej o charakterze hybrydowym — napisał w uzasadnieniu premier.

Stan wyjątkowy będzie przedłużony? Są ku temu ważne powodyStan wyjątkowy będzie przedłużony? Są ku temu ważne powodyMonika Świetlińska

Zaznaczył, że korzystając z doświadczeń innych państw europejskich, które zmagały się z nielegalną migracją, m.in. Grecji, Hiszpanii, Słowenii i Węgier, okazuje się, że sprawdzonym i pewnym rozwiązaniem może być budowa na granicy państwa płotów i ogrodzeń. Jeśli są mocne i dość wysokie, zapobiegają przekraczaniu granic.

- Jak najszybsze wejście w życie ustawy pozwoli na realizację inwestycji w zakresie budowy bariery i ochronę bezpieczeństwa publicznego - czytamy w uzasadnieniu.

 Ile będzie kosztować bariera?

Budowa zapory oszacowana została na kwotę 1 615 mln zł. Wydatki związane z budową bariery zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w tym roku budżetu Straży Granicznej o dodatkowe środki — 1 115 mln zł, i w 2022 roku — ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 500 mln zł.

Fot. Guardian News (screen YouTube)

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!