Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, a terytorialna służba wojskowa

Pierwszego dnia bieżącego roku minęło dokładnie sześć lat od utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Obowiązującym obecnie aktem prawnym, który reguluje zasady funkcjonowania jednostki, jest Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Ten sam dokument uregulował także kwestię pełnienia służby wojskowej przez ochotników, wprowadzając jej nowy rodzaj – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Czym różnią się obie formacje. Sprawdzamy.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, a terytorialna służba wojskowa
  • Jakub Stasak
  • /
  • 8 marca 2023

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

W celu uzawodowienia polskiej armii, z dniem 1 stycznia 2010 roku, prawnie zawieszony został obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej.

Od tego momentu każdy, kto chciał wstąpić do Wojska Polskiego, mógł wybrać studia wyższe na wojskowej akademii, kurs oficerski bądź podoficerski lub zgłosić się do służby przygotowawczej.

Wchodząc w życie (23 kwietnia 2022 roku) postanowienia ustawy o obronie Ojczyzny zastąpiły ostatnie z powyższych rozwiązań dobrowolną zasadniczą służbą wojskową.

Ile osób zgłosiło się do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej?Ile osób zgłosiło się do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej?Mikołaj Frączak

Jest to propozycja skierowana do ochotników, którzy z armią nie mieli wcześniej do czynienia, a chcieliby odbyć wojskowe przeszkolenie, pozwalające w przyszłości stać się jej częścią lub zasilić szeregi rezerwy.

Aby ubiegać się o powołanie do tego rodzaju służby, należy:

• być osobą pełnoletnią,

• mieć polskie obywatelstwo,

• posiadać pełną fizyczną i psychiczną zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

• nie być karanym za przestępstwo umyślne.

W celu zainicjowania procesu rekrutacyjnego kandydat składa stosowny wniosek w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Następnie skierowany zostaje na badania, mające potwierdzić jego psychofizyczne predyspozycje do pełnienia służby wojskowej.

Ile zarabia żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?Ile zarabia żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?Mikołaj Frączak

Ostatnim etapem postępowania jest wydanie orzeczenia o zdolności do służby oraz karty powołania na szkolenie, które składa się z dwóch niezależnych od siebie etapów:

28-dniowego szkolenia podstawowego, obejmującego zasady musztry, regulaminy wojskowe, a także podstawy posługiwania się bronią.

Faza ta zwieńczona zostaje złożeniem przysięgi oraz wydaniem książeczki wojskowej, a żołnierze, którzy nie decydują się na kontynuację szkolenia, automatycznie przenoszeni są do rezerwy.

trwającego do 11 miesięcy, połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym, szkolenia specjalistycznego, z zastrzeżeniem, że w trakcie jego trwania, dowódca będzie mógł powołać żołnierza na stanowisko inne niż przydzielone mu wcześniej.

Po zakończeniu tego procesu żołnierz otrzymuje możliwość złożenia wniosku o służbę zawodową, terytorialną czy rezerwę aktywną.

Cel? 300-tysięczna polska armiaCel? 300-tysięczna polska armiaJakub Stasak

Przez cały okres prowadzonego w ramach dobrowolnej służby wojskowej szkolenia, jego uczestnicy otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Obecnie jest to 4560 zł brutto.

Terytorialna służba wojskowa

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym samodzielnym rodzajem Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych).

Służba w WOT trwać może od roku do 6 lat (z możliwością przedłużenia).

Masowe zgłoszenia do terytorialsów. Dziesiątki tys. Polaków chcą bronić ojczyznyMasowe zgłoszenia do terytorialsów. Dziesiątki tys. Polaków chcą bronić ojczyznyMonika Świetlińska

Ochotnicy pełnią czynną służbę wojskową w dwóch podstawowych formach:

rotacyjnie – w czasie wolnym od pracy zawodowej, na terenie jednostki wojskowej, przez okres dwóch dni, w terminie wyznaczonym przez dowódcę, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

dyspozycyjnie – poza jednostką wojskową, jednak bez konieczności rezygnacji z dotychczasowych obowiązków.

Szkolenia wstępne dla żołnierzy WOT mają różny przebieg, który uzależniony został od wcześniejszego stosunku kandydata do służby wojskowej.

Na podstawie wspomnianego kryterium trwają odpowiednio:

16 dni – jeśli kandydat nie był wcześniej w wojsku,

8 dni – w przypadku rezerwistów.

Stanowią one swego rodzaju wstęp do trzyletniego szkolenia zasadniczego, zakończonego certyfikacją.

Pracownik wezwany do jednostki WOT. Co może pracodawca?Pracownik wezwany do jednostki WOT. Co może pracodawca?Michał Górecki

Do głównych zadań terytorialsów należy utrzymanie powszechnej gotowości do obrony terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona jej obywateli przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja tych skutków, udział w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych czy działania informacyjne.

Jeśli, w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej wezwany zostanie do pełnienia swoich obowiązków, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia mu na ten czas bezpłatnego urlopu.

Za każdy dzień służby otrzymuje on wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia wojskowego.

Co więcej, w przypadku gdy ustalona na tej podstawie kwota jest niższa niż jego stałe dzienne zarobki osiągane w pracy zawodowej, otrzymuje stosowne wyrównanie.

Statystyki

Jak wynika z oficjalnych udostępnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej danych:

Jak zmieniło się Wojsko Polskie w 2022?Jak zmieniło się Wojsko Polskie w 2022?Jakub Stasak

70% całkowitej liczby żołnierzy WOT stanowią osoby w wieku do 35 lat,

2% z nich przekroczyło 50. rok życia,

• średni wiek żołnierza to 32 lata,

50% pełniących służbę ma wykształcenie średnie,

30% stanowią absolwenci uczelni wyższych,

• niecałe 11% zakończyło edukację na etapie gimnazjalnym,

10% wybrało szkoły o profilu zawodowym.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!